privacybeleid

Privacybeleid

ALGEMEEN

Op deze pagina vindt u informatie over hoe Aymax uw persoonlijke gegevens en uw rechten met betrekking tot deze persoonlijke gegevens beschermt:

Indien u vragen heeft over de vertrouwelijkheid van gegevens of als u ons informatie wilt verstrekken over de machtigingen op onze website of onze marketingacties, neem dan contact op met de IT-afdeling via contact-it@aymax.fr of neem contact met ons op via het formulier op de contactpagina van onze website aymax.fr.

Het belangrijkste doel van de aymax.fr website is om een hulmiddel en een dynamisch zakelijk instrument te zijn om u zo te helpen ons beter te leren kennen. Wij willen dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website en wij streven ernaar om uw persoonlijke informatie te bewaren wanneer u deze website bezoekt.   

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met ons privacybeleid en met de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de geldende regelgeving.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan verklaringen aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid (NCIV).

1. ALGEMENE INFORMATIE

De aymax.fr website kan uw informatie direct verzamelen, wanneer u informatie verstrekt om een formulier in te vullen, of indirect.

In het geval dat u rechtstreeks contact met ons opneemt, verzamelen wij gegevens met betrekking tot uw registratie of aanvraag en behouden wij ons het recht voor om uw activiteiten op onze website bij te houden. Indirecte gegevens omvatten informatie die door uw computer wordt verzonden, d.w.z. uw IP-adres en restgegevens van uw browser en/of besturingssysteem.

2. COMMERCIËLE DOELEINDEN

2.1 Doelgerichte e-mailberichtgeving

Conform de geldende regelgeving sturen wij reclame-e-mails naar contacten van onze klanten of andere organisaties waarmee wij een zakelijke relatie willen opbouwen of onderhouden. Onze doelgerichte e-mails bevatten over het algemeen webbeacons, cookies en soortgelijke technologieën die ons in staat stellen om te achterhalen of e-mails werden gelezen of verwijderd en of er op links werd geklikt. Wanneer u op een link klikt in een reclame-e-mail die u van AYMAX ontvangt, registreren wij via een cookie de pagina’s van onze websites die u bezoekt en de inhoud die u downloadt. Deze hulpmiddelen worden geïmplementeerd onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming. De gerichte e-mails van AYMAX kunnen aanvullende informatie bevatten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

2.2 Klantrelatiebeheer-databanken (“CRM”)

AYMAX maakt gebruik van een klantrelatiebeheer-databank (“CRM”) om zijn marketinginspanningen te beheren en te volgen. Onze klantrelatiebeheer-databanken bevatten persoonlijke gegevens inzake leden of medewerkers van onze klanten of andere partners met wie we een zakelijke relatie onderhouden of met wie we een zakelijke relatie willen ontwikkelen. De persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt, omvatten zakelijke informatie die vereist is voor de ontwikkeling van een zakelijke relatie, zoals: contactgegevens (bijv. achternamen, voornamen, zakelijke contactgegevens), openbaar toegankelijke informatie (bijv. Raad van Bestuur, gepubliceerde artikelen, persberichten, openbare berichten die voor zakelijke doeleinden worden gepubliceerd, reacties op gerichte e-mails op sociale netwerken.

3. BEKENDMAKING AAN DERDEN

Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijk identificeerbare informatie (IP-adres, formulierinformatie) niet door aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen bij het ontwikkelen van onze website of het uitvoeren van onze activiteiten, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Wij zijn gemachtigd om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen of om rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

4. BESCHERMING VAN INFORMATIE

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en beveiligd conform de relevante wettelijke verplichtingen. AYMAX behoudt zich het recht voor om de door het bedrijf verzamelde gegevens te raadplegen voor commerciële en/of prospectiedoeleinden. We kunnen deze gegevens uit verschillende bronnen vergelijken, combineren en analyseren, inclusief de gegevens die worden gegenereerd door de verbindingen van onze bezoekers met de website. Met deze gegevens kunnen we de onderlinge relatie tussen de bezoeker van de website en AYMAX beter beoordelen.

Onze website kan soms links bevatten naar partnersites of toegankelijk zijn via de websites van onze partners, adverteerders en gelieerde bedrijven. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dat beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

5. MAKEN WIJ GEBRUIKEN VAN COOKIES?

Onze cookies verbeteren de toegang tot onze website en identificeren terugkerende bezoekers. Daarnaast verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door het volgen en richten van de interesses van de gebruiker. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele wijze gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze website. Lees meer over cookies.  

We kunnen de informatie die door cookies wordt gegenereerd gebruiken om onze doelgroep beter te kunnen bereiken en om bezoeken aan onze website effectiever te kunnen berekenen.   

We maken momenteel gebruik van drie soorten cookies:   

Locatiecookies of functiecookies, die elke geregistreerde gebruiker op onze website een unieke identificatiecode toewijzen die op zijn beurt overeenkomt met zijn of haar locatie en de gebruikte taal. Deze cookies hebben een levensduur van 30 dagen.

Technische Web Platform-cookies van het type cookie-agreed, die op de hele webpagina worden gebruikt om de navigatie van de gebruiker te optimaliseren. Ze verzamelen geen persoonlijke informatie en hebben een levensduur van 90 dagen.

Sessiecookies, met een levensduur van 23 dagen, die het mogelijk maken om de handelingen van de gebruiker tijdens de navigatie te volgen.

6. UW RECHTEN

Conform de geldende wetgeving heeft u het recht om te weten of wij uw persoonlijke gegevens bewaren. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Er worden geen persoonsgegevens van gevoelige aard verzameld, d.w.z. geen gegevens inzake seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische groep, politieke affiniteit of lidmaatschap van een gemeenschap of vakbondsgroep.  

Indien u vragen heeft betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u gebruik maken van het Contactformulier.

U kunt uw recht om af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie van ons uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw persoonlijke informatie te verzamelen, of door gebruik te maken van de opt-out mechanismen in de e-mails die we u sturen. U kunt ook gebruik maken van uw recht om marketingcommunicatie naar u te stoppen of u kunt er ook voor kiezen om uw gegevens te allen tijde uit onze klantrelatiebeheer-databanken (“CRM”) te laten verwijderen door gebruik te maken van ons Contactformulier.

Geen velden gevonden.